Musikfabriken 

        we provide   you create

 

 

 

Musikfabriken Boka utrustad replokal Lediga replokaler Hyra backline Bilder Studiecirklar Kontakta oss Om oss

Studiecirklar

Du och ditt band kan få kostnadsersättning genom de olika studieförbunden som finns i Göteborg. En förutsättning är att du och ditt band startar en studiecirkel. Att starta en studiecirkel är mycket enkelt, genom kontakta ett utav de många studieförbunden som finns så får du information om hur du startar din egen studiecirkel. Vi på Musikfabriken är obundna så ni kan välja vilket studieförbund ni vill!

 

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap tillsammans. Det handlar om samarbete och utveckling genom möten med andra. Det är en deltagarstyrd verksamhet som bygger på frihet och frivillighet.
En studiecirkel består av minst tre personer som träffas under minst tre sammankomster under minst nio studietimmar (en studietimme är 45 minuter). Cirkeln är en beprövad och givande väg till ny kunskap och lärande.
Studieförbund kan stötta er verksamhet, exempelvis med kompetensutveckling, föreningsutveckling, pedagogiska verktyg, marknadsföring, mötesplatser, nätverk och andra slags resurser.

 

Vad kan man använda kostnadsersättningen till?
Vi vill att kostnadsersättningen skall vara till nytta för hela bandet. Därför är just lokalhyra en utmärkt kostnad att använda som underlag. En annan vanlig kostnad är förbrukningsvaror som trumpinnar, strängar, plektrum och så vidare. Prylar med andrahandsvärde funkar inte! Kostnadsersättningen får inte användas för utrustning som kan säljas eller tillfalla en enskild gruppmedlem om cirkeln upphör.
 


Här är en lista på bra underlag för kostnadsersättning.
-
Lokalhyra
- Förbrukningsartiklar (trumpinnar, strängar, plektrum och så vidare)
- Studiotid
- Videoinspelning
- CD-duplicering (ej pressning)
- PR-material
- Inspelningsprogram (med engångslicens)
- webbtjänster (för exempelvis gruppens hemsida